برای اولین بار از کنسرو نخود فرنگی خانگی برای تهیه قیر استفاده شد

سبزیجات غذایی با منشاء گیاهی هستند که به دلیل ترکیبات شیمیایی پیچیده ای که دارند، جایگاه مهمی در تغذیه انسان دارند.

در این مقاله تعیین میزان چربی، تعیین کلرید سدیم و کنترل میکروبیولوژیک

کنسرو نخود فرنگی خانگی نشان داده شده است.

با کشف عللی که باعث تغییر غذا (عمل حیاتی میکروارگانیسم ها) می شود، مسئله حفظ مواد غذایی از نظر علمی اثبات شد، به این ترتیب که حفاظت فعلی نه تنها به معنای جلوگیری از فساد میکروبی مواد غذایی است، بلکه همچنین حفظ بیشتر خواص غذایی و ارگانولپتیکی محصول تحت حفاظت.

این مقاله در شش فصل تشکیل شده است که تمام مراحل نخود را برای حفظ محصول نهایی کنسرو نخود، و تغییرات رخ داده در فرآیند نگهداری با تجزیه و تحلیل چهار نوع مختلف نخود دنبال کرده است.

نتایج و بحث پس از تجزیه و تحلیل، افزایش قابل توجهی در مقدار نمک در نخود فرنگی کنسرو شده در مقایسه با نخود سبز مشاهده شد. محتوای نمک زیاد رنگ تندتر نخود فرنگی کنسرو شده و نگهداری بهتر را فراهم می کند.

نمک به مقدار زیاد در نخود فرنگی به تخریب انواع غیر هالوفیل میکروارگانیسم ها کمک می کند. در آنالیز میکروبیولوژیکی کنترل که انجام شد، هرمتیک و ترموستاتیک بررسی شده است.

بررسی هرمسیتی در بررسی هرمتیکی، همه نمونه‌ها ثابت بودند که هیچ حباب یا جریانی از حباب‌های گاز از غرق شدن در آب را نشان نمی‌دهند. بررسی ترموستاتیک از آنجایی که ظروف مطابق با تست هرمتیکی بودند، انجام شد و ترموستاتیک آنها آزمایش شد.

ظروف سطوح محدب نداشتند. ظروف شکل اولیه خود را حفظ کرده و تغییری نکرده اند که نشان می دهد استریل کردن، اگزوز و آب بندی ظروف طبق استانداردها انجام شده است.

نتیجه گیری اگر غذای خام در شرایط نامناسب نگهداری شود، ضررهای کمی و کیفی اجتناب ناپذیر است. حتی اگر آنها به خوبی نگهداری شوند، غذا هنوز دچار تغییراتی می شود.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.